2de graad (3de en 4de leerjaar) Biotechnische wetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sterke interesse voor wetenschappen en wiskunde.

Biotechnische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting die voorbereidt op een academische bachelor die aansluit bij de studierichting en op een brede waaier van professionele bachelors.

De theorie van de lessen wetenschappen wordt inzichtelijk verder uitgewerkt in de labo-oefeningen.

Het logische vervolg is de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen.

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?

Lessentabel

BiotW

3de jaar 4de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Frans

3

3

wiskunde

5

5

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

2

1

mens en samenleving

 

1

artistieke vorming

1

 

biotechnol. wet.

9

10

biologie B+S

3

3

chemie B+S

3

4

fysica B+S

3

3

complementair*

1

1

 

32

32

 * complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.