Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sterke interesse voor wetenschappen. Het is een studierichting met een dubbele finaliteit die voorbereidt op een professionele bachelor die aansluit bij de studierichting of op de arbeidsmarkt.

Biotechnologische en chemische technieken is meer toepassingsgericht dan Biotechnologische en chemische STEM-technische wetenschappen. Er wordt in deze studierichting al gewerkt aan een aantal beroepskwalificaties in het domein STEM.

Lessentabel

Beroepskwalificaties

 • Labotechnisch medewerker
 • Laboratoriumassistent
 • Operator voedingsindustrie, chemische en farmaceutische industrie (o.v.)

Wat komt aan bod in deze studierichting?

 • competenties die voorbereiden op hoger onderwijs (zoals in alle doorstroomrichtingen)
 • toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, uitgebreide analyse en algebra, uitgebreide beschrijvende statistiek
 • toegepaste informaticawetenschappen en software bewerken
 • algemene biologie
 • algemene chemie, biotechnologische en chemische techniek
 • gevorderde STEM, labo

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3de graad?

 • uitbreiding van biologie: genetica, biotechnologie en micro-organismen
 • uitbreiding van chemie
 • uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, verklarende statistiek
 • analysetechnieken
 • opvolgen van productiegegevens, instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer
 • grondstoffen bewerken tot (half)afgewerkte producten
 • de gepaste werkwijze kiezen voor analyses, analyses voorbereiden, uitvoeren, evalueren