Sport

2de leerjaar Sport

Boeit de relatie tussen natuurwetenschappen, sport en beweging je? Sport je graag en vind je team spirit, fair play en verantwoordelijkheid nemen belangrijk? Dan is de basisoptie Sport iets voor jou! Je ontwikkelt er niet alleen je fysieke maar ook je sociale en communicatieve vaardigheden. In deze basisoptie ontdek je of de studierichting Sport-wetenschappen of Sport weggelegd is voor jou. Met de juiste talenten en voldoende inzet zijn er ook andere studierichtingen mogelijk.

Lessentabel