Sportwetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een brede waaier van academische of professionele bachelors kan aanvatten.

De studierichting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.

Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen.

De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Sportwetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

  • Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
  • Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
  • Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
  • Ze beschikken over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.