Zorg en welzijn

Korte beschrijving van de studierichting

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Na het zesde jaar kan je met de beroepskwalificaties van Huishoudhulp zorg, Logistiek assistent in de zorg of Woonassistent aan de slag op de arbeidsmarkt.

Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor je flink oefent op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf.

Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie.
Je maakt kennis met directe zorg, maar toch zal je vooral ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Het logische vervolg is de derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn of de derde graad Verzorging.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

De leerlingen Zorg en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten.

  • Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
  • Ze verdiepen zich in de ontwikkeling van de mens en leren de samenleving in al haar diversiteit kennen. Ze maken kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groeien ze in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan.
  • Ze zijn in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen.
  • Ze zijn geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat.
  • Ze voeren diverse praktische taken uit.