Biotechnieken

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een professionele bachelor in de wetenschappen kunt aanvatten. Als je verdere studies niet ziet zitten, kan je met je beroepskwalificaties van Labotechnische medewerker, Laboratoriumassistent of Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie op de arbeidsmarkt terecht.

In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Het logische vervolg is de derde graad Biotechnologische en chemische technieken.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Biotechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

  • Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
  • Ze verwerven inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Ze slagen erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen.
  • Ze verdiepen zich in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen. Ze gaan graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.