Historiek

Ontdek onze geschiedenis

1944 Het Mariagaarde Instituut

Het Mariagaarde Instituut in Westmalle is gegroeid uit de Hogere Normaalschool voor Landbouw en Huishoudkunde die in 1944-1945 van start ging.

1946-1975 (tussen) – Mariagaarde Instituut in Westmalle met naburige runderen
1946 Middelbare Landelijke Huishoudschool

In 1946-1947 werd de Middelbare Landelijke Huishoudschool opgericht.

Naargelang de leeftijdscategorie van de leerlingen waren er in totaal drie afdelingen of graden:

  • de Middelbare Landelijke Huishoudschool voor meisjes van twaalf tot vijftien jaar
  • de Hogere Landelijke Huishoudschool voor meisjes van vijftien tot achttien jaar
  • de Normaalafdeling voor meisjes die verder studeerden voor het diploma van landelijke huishoudleerkracht

De school had als taak de meisjes op te leiden tot voorbeeldige echtgenotes met veel praktische kennis voor een rol als huisvrouw. Toch wilde deze opleiding de meisjes ook voldoende voorbereiden op loonarbeid of een betaalde job. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen steeds meer volksmeisjes een voortgezette opleiding volgen.

1955-06-23 Zondagsvriend p. 28-29 Leerlingen van het Mariagaard Instituut
1968 Sociaal-technisch

De huishoudkundige lessen in Mariagaarde maakten geleidelijk plaats voor hedendaagse varianten. Vanaf 1968 kwam de naamsverandering van landbouw en huishoudkunde naar sociaal-technisch.

1970 Snelle groei

Het leerlingenaantal verviervoudigde in ruim dertig jaar: van 255 leerlingen in 1970-1971 naar 1086 leerlingen in 2012-2013. Door die snelle groei moest er heel wat bijgebouwd worden. ‘Sonnevanck’ dat werd gebouwd in 1966, werd in 1985 verbouwd. Slaapkamers en de slaapzaal werden klaslokalen.

In 2002 bouwde men nieuw ‘Sonnevanck’ voor het reeds bestaande gebouw dat achteraf werd gesloopt om de parking uit te breiden.

Afbeelding1
1989 De zusters

De zusters verhuisden in 1996 naar een nieuw klooster naast de school. Door de verbouwing van hun leef-en woonruimtes in Hoogbos kwamen er nog heel wat leslokalen bij. Een ruime sporthal werd gebouwd in 1989.

Mariagaarde – Juvenaat _Maria Middelares_ van de Zusters der Christelijke Scholen v.d. H. Jozef Calasanz. Klaslokaal
2007 De Schaggel

In 2007 werd niet alleen een atletiekpiste met olympische afmetingen in gebruik genomen, maar ontstond ook het idee om een eigen natuurreservaat aan te leggen op school. De Schaggel werd geboren en groeit en bloeit vandaag nog steeds verder. Het blotevoetenpad in de Schaggel is een succesformule voor leerlingen en leerkrachten.

31924943_878287562353875_8526696880808132608_n
2022 Uniformkleuren

Vanaf 2022 werd er afscheid genomen van de witte, blauwe, zwarte en grijze uniformkleuren. Mariagaarde was niet langer een uniformschool, maar eentje met een aangepaste dresscode.

Mariagaarde2019bloesem014
2023 Infrastructuur

Anno 2023-2024 telt de school 1295 leerlingen en wordt de infrastructuur nog constant aangepast en uitgebreid.

De school, de leerlingen en alle personeelsleden blijven natuurlijk samen groeien.

promodresscode-22
2024 Onze school

Door de organisatie van steeds meer studierichtingen zoals techniek wetenschappen, lichamelijke opvoeding, verzorging-voeding … bouwde het Mariagaarde Instituut verder een stevige leerbasis uit.

Doorheen de jaren groeide het leerlingenaantal enorm. Mariagaarde werd een gemengde school (voor meisjes en jongens) en organiseerde nog verschillende nieuwe studierichtingen. Het schooldomein werd uitgebreid en het leerkrachtenteam moest worden aangevuld. Tot op vandaag dus een hele historiek!

Bron: Centrum Agrarische Geschiedenis

Inrichtende macht

Het Mariagaarde Instituut is een school van de regio-vzw OZCS Midden-Kempen onder de koepel van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

De congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar heeft de school opgericht in 1945. Met een specifiek, christelijk opvoedingsproject is het beleidsteam van de congregatie nog altijd de inspirerende en stuwende kracht achter onze school.

Afgevaardigd bestuurder is mevrouw Leen Thijs.

Contactadres:
Vzw OZCS Midden-Kempen
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle