• Flashmob tijdens opendeurdag

    Flashmob tijdens opendeurdag

  • Onze piste in actie

    Onze piste in actie

  • Lente in de Schaggel

    Lente in de Schaggel

UPDATE n.a.v. de corona maatregelen

07/05/2020 21:00
De lessen hervatten voor de leerlingen van de 3de graad vanaf maandag 18 mei.

Ook worden er dit schooljaar geen examens meer ingericht.

Via smartschool zijn leerlingen en ouders hierover verder ingelicht.

29/04/2020 12:00
Alle oudercontacten zijn afgelast omwille van de coronamaatregelen. Het studiekeuzemoment op 5 mei voor 1A, 2A en 2B zal bijgevolg niet doorgaan.
Er is nog geen beslissing genomen voor de oudercontacten op het einde van het schooljaar.

20/04/2020 13:00
De gezamenlijke oudercontacten worden uitgesteld en de infoavond over de 3de graad wordt geannuleerd. Een  informatief filmpje wordt doorgestuurd om de richtingen in de derde graad voor te stellen.

31/03/2020 11:30
In onze website is bij het vernieuwde studieaanbod van de tweede en derde graad een update doorgevoerd. In het menu ~Studieaanbod~ kan u deze wijzigingen terugvinden.

30/03/2020 13:30
Het CLB deelt een document met bruikbare info en websites voor leerlingen en ouders. 

18/03/2020 10:00
Voor leerlingen die omwille van omstandigheden niet over een computer beschikken om thuis taken te maken, stellen we onze Chromebooks ter beschikking. Een afspraak maak je via sam.sauvillers@mariagaarde.be om deze onder voorwaarden te bekomen.

17/03/2020 10:00
Corona-afspraken vanuit de directie verstuurd naar de leerlingen via Smartschool.

16/03/2020 12:30
De geplande oudercontacten zullen niet doorgaan. 

13/03/2020 17:00
Alle stages van onze leerlingen worden opgeschort. Leerlingen gaan niet op stage.

13/03/2020 14:00
Via smartschool en gewone mail is een bericht verstuurd waarin u gevraagd wordt om een bevraging in te vullen i.v.m. de eventuele opvang van uw kind(eren).

Inschrijven in het eerste jaar?                               

Omwille van de coronacrisis verlopen de inschrijvingen voor het eerste jaar A en B dit jaar digitaal.

We gaan van start op woensdag 22 april om 12:00. Het intakegesprek en de ondertekening volgen als de coronamaatregelen opgeschort worden. Wij zullen u telefonisch contacteren om hiervoor een afspraak te maken.

Klik hier om in te schrijven.

Ervaar je problemen met inschrijven? De school is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 15:00.

Raadpleeg zeker eerst onze website voor info over de vernieuwde eerste graad en voor impressies over het leven in onze school.

Contacteer ons