Maatschappij en welzijnswetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een academische bachelor in de humane wetenschappen of een brede waaier van professionele bachelors kan aanvattien.

De studierichting combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Het logische vervolg is de derde graad Welzijnswetenschappen.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

  • Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving.
  • Ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier.
  • Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.