Maatschappij en welzijn + sport

2de leerjaar B

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom.

Het tweede leerjaar van de B-stroom stoomt je klaar voor een studierichting die je voorbereidt op de arbeidsmarkt. Hoewel de theorie beperkt blijft, verwerk je ook algemeen vormende leerstof.
In 2B proef je van twee basisopties.

Basisoptie Maatschappij en welzijn

Je leert zorgen voor jezelf, de omgeving en de anderen. Je bent geboeid door samenwerken met anderen en zorgen voor mens en omgeving. Via projecten en oefeningen ontplooi je je communicatieve en sociale vaardigheden.

Basisoptie Sport

Je leert gezond bewegen en werkt aan een gezonde levenshouding. Je vindt team spirit, fair play en verantwoordelijkheid belangrijk. Hierbij heb je aandacht voor de invloed van onder andere gaming, imago, reclame en geld. Je ontwikkelt er niet alleen je fysieke maar ook je sociale en communicatieve vaardigheden. Na 2B kan je in onze school in de tweede graad de richting Zorg en welzijn en de richting Beweging en sport volgen. In de derde graad kan je de richting Verzorging, de richting Assistentie in wonen, zorg en welzijn of de richting Beweging en sport volgen.

Lessentabel

Keuzeuur

Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Dan kan je kiezen voor het keuzevak Crea. Tijdens deze lessen kan je je artistieke talenten ontplooien. Zo is er voor ieder wat wils: tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog zoveel meer. Ook hier komen de 4 pijlers van onze schoolvisie aan bod.

Wil je weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt? Heb je altijd al proefjes willen doen in een labo? Dan is dit een keuze voor jou. Je kan ervaren of je nauwkeurig en zelfstandig kan werken, of je oog voor detail hebt en waarnemingen kan verwoorden. Welkom in de wereld van wetenschappen en techniek.