Sport

Korte beschrijving van de studierichting

Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een professionele bachelor in richtingen als leraar LO, sportmanagement enzovoort kan aanvatten. Als je verdere studies niet ziet zitten, kan je met je beroepskwalificatie van Sport- en spelleider aan de slag op de arbeidsmarkt.

De studierichting biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie.

Daarnaast vormt ze je in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Het logische vervolg is de derde graad Sportbegeleiding.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Sport zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting.

  • Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.
  • Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.
  • Ze beschikken over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.
  • Ze verdiepen zich in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie & fysiologie en toegepaste fysica.
    Daarnaast zijn ze ook geboeid door aspecten van psychologie in functie van het ondersteunen van bewegingsactiviteiten.