Maatschappij en welzijn

Korte beschrijving van de studierichting

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een professionele bachelor in de zorg of de begeleiding kan aanvatten. Als je verdere studies niet ziet zitten, kan je met je beroepskwalificaties van Verzorgende, Zorgkundige of Kinderbegeleider aan de slag op de arbeidsmarkt.

In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.

Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Het logische vervolg is de 3de graad Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Maatschappij en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting.

  • Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.
  • Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
  • Ze kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie.
  • Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding.
  • Ze zijn sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.