Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe is de dagindeling?

Lesuur 1: 8.20 – 9.15 uur
Lesuur 2: 9.15 – 10.05 uur
Pauze
Lesuur 3: 10.15u – 11.05 uur
Lesuur 4: 11.05 – 11.55 uur
Lesuur 5: 11.55 – 12.45 uur (middagpauze of 5de lesuur)
Lesuur 6: 12.45 – 13.25 uur  (middagpauze of 6de lesuur)
Lesuur 7: 13.25 – 14.25 uur
Pauze
Lesuur 8: 14.35  – 15.25 uur
Lesuur 9: 15.25  – 16.15 uur

Hoe worden de pauzes ingericht?

De pauzes zijn een gelegenheid om even te verademen in de buitenlucht. Gedurende deze recreatietijden sta je onder toezicht van één of meer leerkrachten. Zonder schriftelijke toestemming blijf je niet in klassen of gangen (ook niet tijdens de middagpauze). Je loopt niet op de grasperken en je eerbiedigt de aanplantingen.

Bij regen of slecht weer breng je de speeltijden door op de toegelaten plaatsen (onder de luifels of in de benedengangen); deze worden bij het begin van het schooljaar bekendgemaakt. De momenten dat je in de benedengangen mag blijven, worden bij het begin van de pauze meegedeeld.

Om ’s middags op school te eten, kunnen leerlingen terecht in één van de refters, waar ze tijdig aanwezig dienen te zijn. Ze eten niet in de klaslokalen en gangen. De aanwezigheid in de refter is verplicht voor de leerlingen van de eerste en tweede graad en wordt gecontroleerd; ook de leerlingen die tijdens de voormiddag een les voeding hebben gehad, bieden zich aan.

Op school drinken we enkel water. Je brengt zelf steeds water mee in een afsluitbare, herbruikbare en recycleerbare drinkbus. Petflessen, drankkartons en andere dranken zijn niet toegelaten.

Niemand verlaat tijdens de middagpauze de school zonder schriftelijke toestemming van de directie en de ouders.

De leerlingen van de 7de jaren kunnen tijdens de middagpauze in de refter lunchen of verlaten de school tussen 11.55 u. en 12.45 u. Zij ondertekenen hierover met hun ouders via dit schoolreglement een samenwerkingsprotocol met de school.

Wie is verantwoordelijk voor persoonlijke spullen?

De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van op school gestalde fietsen of andere persoonlijke bezittingen, zoals brillen, boeken, schoolgerei, horloges, gsm’s, boekentassen, kleren, juwelen, geld en dergelijke. Dit neemt niet weg dat de school al het mogelijke doet opdat ieders eigendom zou geëerbiedigd worden.

Portefeuilles en waardevolle voorwerpen worden niet in de jas op de gang bewaard.  Fietsen worden voorzien van een slot. Op school draag je geen waardevolle uurwerken of juwelen. Zo voorkom je problemen.

Kledingstukken (ook sjaals, mutsen…) en brooddozen worden getekend met naam en klas.

Gevaarlijke voorwerpen horen eveneens niet thuis op school; ze kunnen worden afgenomen en aan de directie in bewaring gegeven. Teruggave zal enkel gebeuren aan de ouders.

Ruilen of verkopen van voorwerpen is niet toegestaan.

Verloren voorwerpen worden in bewaring gegeven op secr.2 (aan de zorggang), de eigenaar kan ze daar afhalen. Verloren kledingstukken worden verzameld in de keldergang van de Burg.

Gevonden voorwerpen uit de LO-lessen worden 1 week bijgehouden in de sporthal, daarna worden ze naar de Burg gebracht.

Hoe verloopt de aankoop van boeken en schoolmateriaal?

Alle handboeken worden in principe door de school bezorgd. Invulboeken en boeken die je langer dan één schooljaar gebruikt moet je kopen. Alle andere boeken kan je huren van de school.

Je boekenpakket ligt eind augustus klaar. Je wordt via mail op de hoogte gehouden over de data en uren wanneer je je boeken kan komen ophalen.

Elke leerling draagt zorg voor de huurboeken, de meeste ervan moeten immers nog door anderen gebruikt worden. Zij worden gekaft met niet-zelfklevend papier.  In de boeken wordt nooit geschreven, tenzij om een zetfout te verbeteren.

Alle gehuurde schoolboeken worden bij het begin van het schooljaar voorzien van een controlebriefje met naam van de leerling en schooljaar.  Na de laatste proefwerkperiode worden deze boeken per vak verzameld in het klaslokaal.

Veelgestelde vragen

Afwezigheid

Wat als je te laat komt?

Je begrijpt dat wie te laat komt in de les, het klasgebeuren stoort. Vertrek dus op tijd. Een leerling die te laat komt, meldt zich steeds bij het onthaal in Hoogbos dwz zowel ’s ochtends als na de pauzes als tijdens de lesuren zelf. Bij de start van de les noteert je leerkracht of je aan- of afwezig bent in smartschool. Kom je te laat in de klas, ga je eerst naar het onthaal waar je afwezigheid gewijzigd wordt in een melding voor te laat komen.

Wat als je ziek wordt op school?

Als je ziek wordt in de loop van de schooldag, ga je steeds en eerst langs de zorggang waar het secretariaat je ouders zal contacteren. Enkel op deze manier kan juiste communicatie tussen de school en je ouders gegarandeerd worden. Je mag de school slechts verlaten als je door je ouders of grootouders afgehaald kan worden. De school zal daarvoor je ouders of grootouders opbellen.

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

 • Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal 4 keer in een schooljaar.
 • Een medisch attest is nodig:
  • zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
   wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;
  • als je tijdens de proefwerken of andere belangrijke evaluatiemomenten ziek bent; wanneer je afwezig bent bij een schooluitstap of bij een intramuros-activiteit

Binnen de 10 dagen bezorg je het attest aan de school. Dat kan via een mail naar onthaal@mariagaarde.be of fysiek aan het onthaal. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen van geneesmiddelen (bv. bij het indruppelen).

Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte.

Wat als je leerkracht afwezig is?

Wanneer een leerkracht afwezig is, gaan de leerlingen naar de studiezaal (refter in de Burg of Hoogbos). Daar werken de leerlingen rustig en individueel aan toetsen, taken of toetsvoorbereidingen. Wanneer een klas onverwachts zonder leerkracht blijft, verwittigt één leerling zo spoedig mogelijk een leerkracht in de leraarskamer of het dichtstbijzijnde secretariaat. De leerlingen van de betrokken klas blijven rustig wachten om de andere klassen niet te storen.

De volgende afspraken gelden tijdens deze studie:

 • je gaat op de plaats zitten die je wordt toegewezen door de toezichthouder
 • in de studiezaal is er steeds volledige stilte
 • je werkt aan toetsen, toetsvoorbereidingen of opdrachten die je individueel kan maken in je boeken, cursus of op je chromebook/laptop
 • je mag oortjes gebruiken zolang ze niet te luid zijn ingesteld (je buren mogen niets horen)
Veelgestelde vragen

Uniform

Wat is de dresscode op Mariagaarde?

Op Mariagaarde mag iedereen zichzelf zijn. Respect voor elkaar en voor de school is een waarde die we hoog in het vaandel dragen. Je kledingkeuze is een manier om dit respect uit te stralen. De pijlers van Mariagaarde zijn verweven in al wat we doen en ook in hoe we ons kleden:

Zelfbewustzijn: je bent je ervan bewust dat je op school andere kledij draagt dan tijdens het sporten, het uitgaan of je vrije tijd. Je schoolkledij is aangepast aan een schoolcontext en niet aanstootgevend.

 • je ondergoed, buik en rug zijn bedekt
 • je schouderbandjes zijn enkele centimeters breed
 • je kledij is niet te kort en niet te diep uitgesneden
 • je kledij vertoont geen gaten of scheuren
 • enkel tijdens sportlessen draag je sportkledij (volgens de afspraken met de sportleerkrachten), je draagt dus geen jogging buiten deze sportlessen de prints op je kledij zijn neutraal

Natuurlijk: je voorkomen oogt natuurlijk en is aangepast aan het seizoen.

 • je hebt een natuurlijke haarkleur
 • je draagt geen te opvallende make-up
 • tattoos of piercings zijn niet zichtbaar
 • je draagt geen hoofddeksels in de gebouwen

Gezonde levensstijl: je kledij, accessoires, schoenen enz. zijn op een gezonde manier aangepast aan de schoolcontext.

 • je draagt verzorgde schoenen die aan de hiel gesloten zijn
 • je draagt slechts enkele, eenvoudige sieraden

Creativiteit: iedereen mag zichzelf zijn en creatief zijn met kleuren en stijlen zolang de andere afspraken worden nageleefd. We staan niet toe dat mensen worden uitgesloten op basis van hun voorkomen. We verwachten dat alle leerlingen hun creativiteit en eigenheid kunnen en mogen tonen binnen de afspraken van onze dresscode.

Je kan aangesproken worden wanneer je deze dresscode niet volgt. De leerlingenbegeleiding en directie beslist wat aanstootgevend of ongepast is.

Bij uitstappen, tijdens stage, tijdens schoolvervoer… blijven de kledingafspraken van Mariagaarde gelden.

Wat dragen de leerlingen tijdens de lessen LO?

Voor LO

 • T shirt met logo school
 • Blauwe short
 • Beide aan te kopen op school.
 • Rode veters voor in de binnenschoenen, mag ook elders aangekocht worden.

Voor de sportafdelingen

1e graad
Trainingsvest en trainingsbroek van school mogen, geen verplichting. Een eigen trainingspak is in de 1e graad nog toegestaan.

Vanaf 2e graad
Meisjes voor toestelturnen zwarte maillot en legging, kan via school aangekocht worden.
Trainingsbroek en vest van school verplicht, enkel voor sportlessen die buiten doorgaan.

Regenjasje voor tijdens de buitensporten is vrij te kiezen, geen voorschriften ivm kleur.

In de sportafdeling is aanschaf van meerdere T-shirts en shirts aangewezen.

Er worden op school enkel deo-rollers toegelaten.

Veelgestelde vragen

Communicatie

Hoe gebeurt de briefwisseling?

Wij zijn een groene school en proberen actief onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Wij digitaliseren onze briefwisseling zoveel mogelijk via smartschool. We verwachten dan ook van jou en je ouders dat je smartschool raadpleegt om deze brieven te lezen.

Welke afspraken bestaan er rond communicatie op school?

Op onze school gelden er afspraken over de communicatie tussen het schoolteam, de ouders en de leerlingen. Die zijn afgestemd op het afsprakenkader deconnectie dat een bijlage is van het arbeidsreglement van de personeelsleden. Deconnectie heeft betrekking op het respecteren van de rust- en verlofperiodes en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven.

 • Alle schoolgerelateerde communicatie gebeurt via Smartschool. Hier kan je je planner raadplegen, je leerlingvolgsysteem, je resultaten… Andere digitale kanalen (inclusief sociale media…) zijn geen officiële communicatiekanalen. De @mariagaarde.be mail wordt enkel gebruikt wanneer er externe betrokken partijen zijn.
  Communicatie tussen je ouders en de school:

  • Een fysiek gesprek op school tijdens de voorziene oudercontacten draagt steeds de voorkeur.
  • Ouders die op een ander moment contact willen opnemen met iemand van de school sturen een bericht naar secretariaat@mariagaarde.be. Geef duidelijk weer waarover het gaat zodat de juiste persoon je kan contacteren.
  • Dringende berichten worden via persoonlijk contact op school of telefoon gedaan via het nummer 03/312.02.56.
  • Het is niet de bedoeling dat ouders via het smartschoolaccount van hun kind contact opnemen met het personeel van onze school. We verzoeken vriendelijk om het recht op deconnectie van onze personeelsleden te respecteren en de juiste communicatiekanalen te gebruiken (telefonisch of per mail).
  • Tijdens vakantieperiodes kunnen je ouders een mail sturen naar secretariaat@mariagaarde.be. Je mail zal dan gelezen worden vanaf de eerstvolgende werkdag.
 • Communicatie tussen jou als leerling en je leerkrachten:
  • Individuele communicatie tussen leerlingen en leerkrachten gebeurt mondeling in de klas. Een gesprek met je leerkracht draagt steeds de voorkeur.
  • Klassikale communicatie tussen leerlingen en leerkrachten gebeurt bij voorkeur mondeling in de klas of schriftelijk via de planner of het LVS.
  • Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden stuur je een bericht via smartschool naar je leerkrachten. Weet dat je leerkrachten recht hebben op deconnectie en je bericht niet meteen hoeven te lezen.
  • We verwachten dat je elke dag je planner raadpleegt. Hierin vind je de nodige informatie over lesinhouden, toetsen, taken en andere afspraken met je leerkracht.
Veelgestelde vragen

Afspraken

Welke regels zijn er rond gsm-en schermgebruik?

Er is een gsm-verbod op onze school. Dit betekent dat je gsm niet zichtbaar mag zijn op het schooldomein. Je gsm is enkel toegestaan als didactisch hulpmiddel tijdens de les na toestemming van de leerkracht. Een smartwatch die het gebruik van je gsm vervangt (sociale media, spelletjes, berichten…), is uiteraard ook niet toegestaan. Wie zijn gsm of andere multimedia gebruikt op plaatsen of ogenblikken waar dat niet is toegestaan, kan gevraagd worden deze af te geven. Je ouders kunnen het afgenomen materiaal dezelfde dag ophalen aan de zorggang bij de leerlingenbegeleiding (tot 17.00 uur). Je ouders kunnen ook schriftelijk toelating geven aan de directie via de leerlingenbegeleiding (leerlingenbegeleiding@mariagaarde.be) dat de leerling de volgende schooldag het toestel zelf afhaalt bij de leerlingenbegeleiding.

Indien je je gsm nodig hebt voor medische doeleinden richt je je tot de directie.

Schermgebruik (chromebook, laptop…) en oortjes zijn niet toegestaan op de speelplaats en tijdens de pauzes.

Ook het opladen van je gsm, laptop, chromebook… op school is niet toegelaten. Het is eveneens niet toegestaan foto’s te nemen of te filmen en geluidsopnamen te maken.

Welke regels bestaan er rond het gebruik van internet op school?

 • Algemeen: internet is ter beschikking van alle leerlingen van het Mariagaarde Instituut. Tijdens de lessen wordt internet enkel gebruikt in opdracht van de leerkracht
 • De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet.
 • Downloaden is enkel toegelaten in het kader van een les EN na goedkeuring van de aanwezige leerkracht. Dit om de werksnelheid niet onnodig te vertragen.
 • Niet toegelaten:
  • het bekijken van sites die niet thuishoren op een school; chatten, sociale netwerksites bv Facebook, …
  • het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden
  • het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
 • MAIL MET STIJL!  Als je een mailtje naar iemand stuurt, wordt er van je verwacht dat je de nettiquetteregels (= regels die ons vertellen hoe we met elkaar communiceren op het internet) respecteert. Je behandelt leerkrachten en medeleerlingen met respect en gebruikt voor digitale berichten een nette en beschaafde taal!
 • Smartschool gebruik je niet om persoonlijke informatie aan medeleerlingen te vragen of door te sturen! Het programma dient enkel voor berichten die je naar leerkrachten of eventueel directie verstuurt.

Welke regels bestaan er rond het gebruik van laptop/chromebook?

De leerlingen krijgen een chromebook of laptop ter beschikking. Dit toestel blijft eigendom van de school, maar mag wel mee naar huis genomen worden. Een bijkomend reglement rondom het gebruik hiervan wordt bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen bezorgd en ondertekend door de leerlingen en hun ouders.

Je zorgt ervoor dat je chromebook of laptop steeds is opgeladen wanneer je naar school komt. Is dit niet gebeurd en je hebt een taak of toets, kan je leerkracht je een nul geven. Je mag deze taak of toets volgens de afspraken van de leerkracht inhalen, zodat beide punten (de nul en het behaalde punt) meetellen.

Welke regels bestaan er rond Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …)

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op onze facebookpagina, op instagram en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van jouw schoolloopbaan (bij de inschrijving) vragen we jou of je ouders om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Welke regels bestaan er rond roken?

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen, heatstick en pruim- of snuiftabak, sloth juice zijn verboden. Roken en vapen en het bezit van de artikelen die daarmee te maken hebben, is niet toegestaan op ons schooldomein en kan aanleiding geven tot het opstarten van een tuchtprocedure. Op Mariagaarde kiezen wij ervoor ons drugsbeleid dan ook toe te passen bij roken, vapen …

Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en in de nabijheid van de school.

Waar geldt het rookverbod in de nabijheid van de school?

 • in de Oude Molenstraat, van aan de doorgang met de Grootakker (paadje naast de Kasteelhoeve) tot voorbij de groene poort van de parking aan Sonnevanck
 • in de Oude Holstraat (klein straatje achter de sporthal), van aan de Grootakker tot voorbij de poort van de atletiekpiste

Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een maatregel opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie.

Wat is het preventiebeleid i.v.m. drugs?

Sommige genotmiddelen (alcoholische dranken en pepdranken) en (il)legale drugs – verder kortweg “drugs” genoemd -, zijn door de wet verboden. Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school en ook tijdens schoolactiviteiten buiten de school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden. De school kan jou controleren op drugbezit. We nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet weg dat we ook maatregels kunnen opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft, wanneer je medeleerlingen aanzet of betrekt tot gebruik of wanneer je drugs verhandelt.