Biotechnologische STEM-wetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat je na het zesde jaar een academische bachelor in de wetenschappen of een brede waaier van professionele bachelors kan aanvatten.

De studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Het logische vervolg is de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen.

Lessentabel

Leerlingenprofiel

Leerlingen Biotechnologische STEM-wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

  • Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
  • Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
  • Ze willen processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.