1ste leerjaar B

1ste leerjaar B

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom.

In 1B krijg je algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen.
Daarnaast is er aandacht voor praktische vorming. Via het vak techniek maak je kennis met verschillende domeinen, zoals transport en energie.

1B is voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben en toch de leeftijd van 12 jaar bereiken voor 31 december van het lopende schooljaar.

Lessentabel

NSG

NSG of voluit Natuurlijk Samen Groeien is niet alleen de slogan van onze school, maar is een vak met een beduidend andere invulling dan de klassieke vakken. Het is een vak waarin allerlei aspecten aan bod komen waarvan je als volwassene steeds hebt gedacht: “Had ik dit maar op school geleerd…”. Het omvat onderwerpen als burgerschap, klasbinding, zelfzorg, grenzen stellen, ethische keuzes, diversiteit, identiteit, leren studeren, economische geletterdheid, studiekeuze … Onderwerpen die de leerlingen zullen stimuleren in het groeien tot zelfbewuste, kritische volwassenen.

Techniek

Het vak techniek stelt je in staat om op een methodische wijze betrouwbare technisch-wetenschappelijke kennis over techniek te verwerven. Er komen onderwerpen aan bod die verband houden met de ervaringsgebieden biotechniek (voeding), constructie, energie, ICT en transport.

ICT

In het eerste jaar krijg je een extra uur ICT ingeroosterd. Hier leer je vaardigheden die je verder inoefent in alle vakken. Deze ICT vaardigheden kan je gedurende je hele schoolloopbaan inzetten.

Keuzeuur

In 1B kan je kiezen tussen 2 uur Beweeg wijzer of 2 uur Crea.

Beweeg wijzer is veel meer dan het vak lichamelijke opvoeding. Naast sportieve leerinhouden zal het keuzevak ook ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers van onze schoolvisie: natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis.
Dit geeft je de kans om jezelf beter te leren kennen en je persoonlijkheid verder te ontwikkelen.

Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Dan kan je kiezen voor het keuzevak Crea. Tijdens deze lessen kan je je artistieke talenten ontplooien. Zo is er voor ieder wat wils: tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog zoveel meer. Ook hier komen de 4 pijlers van onze schoolvisie aan bod.