Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sociaal profiel en een sterke interesse voor menswetenschappen.

Welzijnswetenschappen is een sterke theoretische richting. Het is een domeingebonden doorstroomrichting die voorbereidt op een academische bachelor die aansluit bij de studierichting en op een brede waaier van professionele bachelors.

Lessentabel

Wat komt aan bod in deze studierichting?

 • competenties die voorbereiden op hoger onderwijs (zoals in alle doorstroomrichtingen)
 • een pakket uit filosofie
 • uitgebreide statistiek
 • biologie: uitgebreide fysiologie en anatomie van de mens
 • chemie: classificatie en IUPAC-naamgeving van stoffen
 • algemene gedragswetenschappen
 • samenleving en politiek: sociale en humane wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociale aspecten van recht

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3de graad?

 • vanuit concrete thema’s uit de sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, samenleving en politiek ( en filosofie) inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen
 • fysiologie en anatomie van de mens
 • beperkt pakket algemene chemie
 • uitbreiding van wiskunde: statistiek