1ste graad, 1ste leerjaar A (1A)

In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder uitgediept. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

Het eerste leerjaar van de A-stroom

Alle leerlingen in 1A hebben dezelfde lessentabel, met uitzondering van het keuzeuur. Je kan kiezen uit de volgende keuzevakken: Sociale vorming, Wetenschappen & wiskunde of Beweeg wijzer.

Tijdens de inschrijving polsen we naar je interesses. Zo vormen we klassen van leerlingen met dezelfde interesse. Er zijn een aantal modeltrajecten mogelijk.

Modeltraject 1

Voor leerlingen met een sportief en theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde Sport en volgen tijdens het differentiatieuur vooral verdieping wiskunde en Frans.

Modeltraject 2

Voor leerlingen met een sportief maar minder theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Beweeg wijzer en zullen tijdens het differentiatieuur vooral werken aan de basisdoelen. Verdieping volgen ze waar dit mogelijk is.

Modeltraject 3

Voor leerlingen met een wiskundig-wetenschappelijk en theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde STEM en volgen tijdens het differentiatieuur vooral verdieping Wiskunde. Deze leerlingen werken vooral aan de basisdoelen Frans en verdiepen waar dat mogelijk is.

Modeltraject 4

Voor de leerlingen met een wiskundig-wetenschappelijk maar een minder theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde STEM en zullen tijdens het differentiatieuur vooral werken aan de basisdoelen. Verdieping volgen ze waar dit mogelijk is.

Modeltraject 5

Voor de leerlingen met een sociaal en theoretisch profiel.

Zie kiezen voor het keuzevak Sociale vorming en werken tijdens het differentiatieuur vooral aan verdieping Frans en wiskunde.

Modeltraject 6

Voor de leerlingen met een sociaal maar minder theoretisch profiel.

Zie kiezen voor het keuzevak Sociale vorming en werken tijdens het differentiatieuur vooral aan de basisdoelen voor Frans en wiskunde. Verdieping volgen ze waar dit mogelijk is.

 

 

Verduidelijking bij de lessentabel

(1) ICT

In het eerste jaar krijg je een extra uur ICT ingeroosterd. Hier leer je vaardigheden die je verder inoefent in alle vakken. Deze ICT vaardigheden kan je gedurende je hele schoolloopbaan inzetten. 

(2) Differentiatieuur

Tijdens het differentiatieuur is er extra ruimte om te remediëren of te verdiepen. Gaat het wat moeilijk, dan kunnen we je extra begeleiden. Gaat het wat makkelijk, dan kunnen we je extra uitdagen. 

(3) Titularisuur

1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd.

Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en thema’s worden ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt om feedbackgesprekken te voeren naar aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet en er wordt gewerkt aan een goede klassfeer.

(4) Keuzeuur

Om te ontdekken of je geïnteresseerd bent in een studierichting binnen één van de interessedomeinen die we vanaf de 2de graad aanbieden binnen onze school, kan je in 1A kiezen tussen één van deze vier keuzevakken.  Je keuze zal bepaald worden door je interesse en dit zal ook tijdens de inschrijving besproken worden in functie van de modeltrajecten.