1ste graad, 1ste leerjaar A (1A)

In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder uitgediept. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

Het eerste leerjaar van de A-stroom

Alle leerlingen in 1A hebben dezelfde lessentabel, met uitzondering van het keuzeuur. Je kan kiezen uit de volgende keuzevakken: Sociale vorming, Wetenschappen & wiskunde of Beweeg wijzer.

Tijdens de inschrijving polsen we naar je interesses. Zo vormen we klassen van leerlingen met dezelfde interesse. Er zijn een aantal modeltrajecten mogelijk.

Modeltraject 1

Voor leerlingen met een sportief en theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde en volgen tijdens het differentiatieuur vooral verdieping wiskunde, Nederlands of Frans.

Modeltraject 2

Voor leerlingen met een wiskundig-wetenschappelijk profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde en volgen tijdens het differentiatieuur vooral verdieping wiskunde.

Modeltraject 3

Voor leerlingen met een sportief maar een minder theoretisch profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Beweeg wijzer en zullen tijdens het differentiatieuur vooral werken aan de basisdoelen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Verdieping voor Frans, Nederlands en wiskunde volgen ze waar dit mogelijk is.

Modeltraject 4

Voor de leerlingen met een sociaal profiel.

Zij kiezen voor het keuzevak Sociale vorming en werken tijdens het differentiatieuur vooral aan de basisdoelen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Verdieping voor Frans, Nederlands en wiskunde volgen ze waar dit mogelijk is.

 

 

Verduidelijking bij de lessentabel

(1) Basisgeletterdheid taal/ICT

1 uur om de twee weken krijg je basisgeletterheid taal en 1 keer om de 2 weken ICT.

Tijdens de basisgeletterheid taal wordt je stapsgewijs geleerd hoe je informatie op school verwerft. Je bestudeert hoe je moet omgaan met verschillende soorten teksten, grafieken, definities, schema’s … Je oefent luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheid op jouw niveau. In het vak basisgeletterdheid ICT leer je heel wat computervaardigheden die je kan gebruiken in het dagelijks leven en in de les.

(2) Differentiatieuur

In een 5-wekelijks systeem volg je remediëring voor de vakken Frans, Nederlands of wiskunde. Geen remediëring nodig? Dan dagen we je uit om verdieping te volgen in één van deze 3 vakken. Het modeltraject dat je volgt, kan mee bepalend zijn voor de keuze van het verdiepingsvak.

(3) Titularisuur

1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd.

Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en thema’s worden ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt om feedbackgesprekken te voeren naar aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet en er wordt gewerkt aan een goede klassfeer.

(4) Projectuur

In het projectuur verken je samen met een leerkracht een boeiend thema. Dat doe je door zelf actief aan de slag te gaan. Laat je verrassen en think out of the box. Tijdens het schooljaar maak je met een 4-tal projecten kennis.

(5) Keuzeuur

Om te ontdekken of je echt geïnteresseerd bent in Sociale vorming (Maatschappij en welzijn), Wetenschappen & wiskunde (STEM) of Beweeg wijzer (Sport), kan je in 1A kiezen tussen één van deze drie keuzevakken. Je keuze zal bepaald worden door je interesse en dit zal ook tijdens de inschrijving besproken worden in functie van de modeltrajecten. Je zal 4 keer per jaar een drietal weken dit vak verkennen.