OUD - 2de graad TSO, Lichamelijke opvoeding en sport (LOS)

Profiel van de leerling

Je bezit een goede fysieke conditie, voldoende motorische vaardigheden, een positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Je bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waarvoor je iets minder aanleg hebt.
Je hebt de aanleg, de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om een stevig theoretisch pakket aan te kunnen.
Naast voldoende discipline heb je ook oog voor een gezonde levenswijze, zelfkennis, creativiteit, organisatietalent en natuurbeleving.

DAN IS LOS IETS VOOR JOU!

Toekomstmogelijkheden

Masters (enkel voor de sterkste leerlingen)

Bachelors

Andere opleidingen

Integrale veiligheidsberoepen, politie, brandweer, fitnessinstructeur, sportverzorger...

Lessentabel*

  

Specifieke vakken

Bewegingsagogiek en psychologie

Je leert via theoretische inzichten en concrete praktijkervaringen een verantwoorde spelorganisatie opmaken van kleine spelletjes, teamspelen, sporttrainingen, sportevenementen ...
Je leert voor een groep te staan en leiding te nemen. Je werkt met leerlingen uit de eigen klas maar ook met leerlingen van buiten de school. Je leert bewegingsopdrachten helder te communiceren, goed te begeleiden, te observeren en te evalueren.

Toegepaste biologie

Tijdens de lessen toegepaste biologie pas je fundamentele wetenschappelijke inzichten van de biologie toe op het menselijk lichaam en het bewegingsveld. Anatomie en fysiologie zorgen voor een meer technische, concrete aanpak.

Sportvakken

Je leert op een gezonde manier sporten en bewegen en je krijgt attitudes aangereikt om een levenslange fitte levensstijl te behouden en sociaal vaardig te functioneren.
Je vervolmaakt je in sportdisciplines, maar je werkt ook aan zelfkennis en persoonlijkheidsvorming: creativiteit, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, belevingsintensiteit, persoonlijke inbreng, zelfevaluatie ...

 

*Vanaf schooljaar 2015-2016

Vanaf het schooljaar 2015-2016 verandert de lessentabel in de 2de graad lichamelijke opvoeding en sport. De verandering zal eerst in het 3de jaar plaatsvinden, het schooljaar nadien volgt het 4de jaar.

De vakken biologie, chemie en fysica zullen op dat moment vervangen worden door het vak natuurwetenschappen.

 

Natuurwetenschappen is een vak waarin 3 wetenschappen aan bod komen, nl. biologie, chemie en fysica. De thema’s worden vanuit verschillende standpunten behandeld en er worden linken gelegd tussen de verschillende wetenschapsvakken en de sportwetenschappen. Door deze aanpak kan je een stevige basis voor wetenschappen uitbouwen, wat je bij latere studiekeuzes meer toekomstmogelijkheden geeft.

 

In het derde jaar krijgt fysica binnen natuurwetenschappen meer aandacht, in het vierde jaar krijgt chemie meer aandacht.