OUD - 1ste graad, 2de leerjaar van de B-stroom (BVL)

Het tweede jaar van de B-stroom bereidt je voor op een beroepsrichting. Binnen het BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar) in Mariagaarde krijg je twee beroepenvelden: Mode en Verzorging-voeding. Hoewel de theorie beperkt blijft, moet je ook algemeen vormende leerstof verwerken.

Toekomstmogelijkheden

Als je het BVL volgt, kan je nadien in onze school in de tweede graad de richting Voeding-verzorging volgen en nadien in de derde graad de richting Verzorging of Organisatiehulp.

Lessentabel

Lessentabel 1b en bvl

Specifieke vakken

(2) Leefsleutels

Het vak leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardigheden aan, die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijdsgenoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, opkomen voor jezelf.