OUD - 1ste graad, 1ste leerjaar B (1B)

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Er is tijd om tekorten uit het basisonderwijs weg te werken. De klasgroepen worden kleiner gehouden zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo ligt in 1B lager dan in 1A.

In 1B komen veel praktische vakken aan bod. Via het vak techniek maak je gedurende acht uren per week kennis met verschillende praktische domeinen. Toch blijft de algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en Frans onmisbaar.

Profiel van de leerling

1B is geschikt voor leerlingen die:

Lessentabel

Lessentabel 1b en bvl

Specifieke vakken

(1)Techniek

In het vak techniek maak je kennis met de beroepenvelden voeding, verzorging, tuinbouw, ICT, hout, mode, schildertechnieken, grafische technieken en elektriciteit.

(2) Leefsleutels

Het vak leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardigheden aan, die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijdsgenoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, opkomen voor jezelf.