OUD - 3de graad BSO, Organisatiehulp (OH)

Profiel van de leerling

Je steekt graag de handen uit de mouwen.
Je wil elke taak goed uitvoeren.
Je kan een opdracht alleen tot een goed einde brengen, maar het liefst werk je in teamverband. Je kan goed organiseren.
Je kan goed met mensen omgaan.
Je werkt graag achter de schermen, maar soms ook graag voor de schermen.
Je hebt interesse in verschillende settings.
Je bent sociaal.

DAN IS OH IETS VOOR JOU!

Toekomstmogelijkheden

Lessentabel

Specifieke vakken

Logistiek in de zorg

Dit vak zorgt ervoor dat je zowel op theoretisch als op praktisch vlak inzicht krijgt in: de logistieke taken in ziekenhuizen en zorginstellingen, het interne transport van zorgvragers, het periodiek onderhouden van bedden, linnen en toestellen ... Je leert een aangepaste omgeving creëren, eenvoudige administratieve taken uitvoeren, animatie-activiteiten organiseren en uitvoeren, ...

Communicatie in de logistiek

In dit vak leer je: vlot en respectvol communiceren, werken binnen een organisatie, op een goede manier nota nemen, jezelf in vraag stellen, reflecteren, ...

Logistiek in de voeding

Dit vak is zowel praktisch als theoretisch heel belangrijk. Je leert een visie ontwikkelen op evenwichtige voeding en je maakt kennis met aspecten van voedselhygiëne en veiligheid.
Je leert jezelf evalueren en bijsturen, ...

Logistiek in de vrije ruimte

Dit vak behandelt thema’s als: interieurzorg, linnendienst, projectwerk en oriëntering naar andere settings.