2de graad (3de en 4de leerjaar) Sportwetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sportief profiel en met een sterke interesse voor bewegingswetenschappen en algemene vakken.

Sportwetenschappen is een brede domeinoverschrijdende theoretische doorstroomrichting die voorbereidt op een academische of professionele bachelor.

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?

Lessentabel

<

SW

3de jaar 4de jaar

godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

wiskunde

4

4

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

2

2

MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming)

1

-

biologie B+S

2

2

chemie B+S

2

2

fysica B+S

2

2

sport+bewegingswetenschappen

4

5

complementair*

1

2

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.