2de graad (3de en 4de leerjaar) Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sociaal profiel en een sterke interesse voor menswetenschappen.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een sterke theoretische richting. Het is een domeingebonden doorstroomrichting die voorbereidt op een academische bachelor die aansluit bij de studierichting en op een brede waaier van professionele bachelors.

Het logische vervolg is de derde graad Welzijnswetenschappen.

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?

Lessentabel

MaWeW

3de jaar 4de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Frans

3

3

wiskunde

4

4

Nawe

3

3

 - biologie

1

1

 - chemie

1

1

 - fysica

1

1

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming)

1

-

inleiding tot de filosofie

1

2

sociol. en psychol.

5

5

complementair*

3

3

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.