2de graad (3de en 4de leerjaar) Biotechnieken

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sterke interesse voor wetenschappen. Het is een studierichting met een dubbele finaliteit die voorbereidt op een professionele bachelor die aansluit bij de studierichting of op de arbeidsmarkt.

Biotechnieken is meer toepassingsgericht dan Biotechnische wetenschappen. Er wordt in deze studierichting al gewerkt aan een aantal beroepskwalificaties in het domein STEM.

Het logische vervolg is de derde graad Biotechnologische en chemische technieken.

Beroepskwalificaties:

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?

Lessentabel

BioT

3de jaar 4de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Frans

2

2

wiskunde

3

3

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming)

1

-

biotechnieken

13

14

 - bio - chemie - fysica B+S

 - labo- en productietechnieken

   

complementair*

1

1

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.