2de graad, (3de en 4de leerjaar) Beweging en sport

Korte beschrijving van de studierichting

Beweging en sport is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Na het zesde jaar kan je met de beroepskwalificaties van Sport- en spelleider en Zwembadredder aan de slag in sport- en recreatiecentra, in de voor- en naschoolse kinderopvang en dergelijke.

De studierichting vormt je in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Je leert ook om verantwoordelijkheid op te nemen voor (het onderhoud van) sportterreinen en infrastructuur in diverse contexten.

Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Het logische vervolg is de derde graad Beweging en sport.

Leerlingenprofiel

De leerlingen Beweging en sport zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten.

Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.
Ze beschikken over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.
Ze verdiepen zich in het begeleiden van sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Lessentabel 

 

3de j

4de j

Godsdienst

2

2

Engels

2

2

Frans

2

2

Maatschappelijke vorming

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

3

Wiskunde

1

1

Beweging en sport

17

17

            Toestelturnen + Contact en             verdediging

2

-

            Toestelturnen

-

2

            Dans

1

1

            Balsporten

2

2

            (Reddend) zwemmen

1

1

            Atletiek

2

2

            Omnisport

1

1

            Sport en blessurepreventie A
                  EHBO en ergonomie

2

2

            Sport en blessurepreventie B
                  Basic & Health

1

1

            Sport- en spelbegeleiding

5

5

Artistieke vorming

1

1

 

   

Totaal

32

32