1ste graad, 2de leerjaar Maatschappij en welzijn + sport

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom.

Het tweede leerjaar van de B-stroom (2B)

In 2B krijg je algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen.
Daarnaast is er heel wat meer aandacht voor praktische vorming.

De school heeft de keuze gemaakt om 2 basisopties aan te bieden: Maatschappij en welzijn en de basisoptie Sport.
Via deze 2 basisopties willen we de leerlingen kennis laten maken met wat volgt in onze tweede graad.

 

Verduidelijking bij de lessentabel

(3) Titularisuur:

1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd. Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en thema’s ... worden ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt voor feedbackgesprekken naar aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Er wordt gewerkt aan een goede klassfeer. Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet.

4) Keuzeuur:

In 2B kan je kiezen tussen 2 uur Crea of 2 uur Wetenschappen en techniek

Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Dan kan je kiezen voor het keuzevak Crea. Tijdens deze lessen kan je je artistieke talenten ontplooien. Zo is er voor ieder wat wils: tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog zoveel meer. Ook hier komen de 4 pijlers van onze schoolvisie aan bod. Deze keuze is zowel in 1B als in 2B mogelijk.

Als je geïnteresseerd bent in Wetenschappen & techniek, dan kan je dit vak in 2B kiezen. 

Wil je weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt? Heb je altijd al proefjes willen doen in een labo? Dan is dit een keuze voor jou. Je kan ervaren of je nauwkeurig en zelfstandig kan werken, of je oog voor detail hebt en waarnemingen kan verwoorden.
Welkom in de wereld van wetenschappen en techniek.