1ste graad, 1ste leerjaar B (1B)

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom.

Het eerste leerjaar van de B-stroom (1B)

In 1B krijg je algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen.
Daarnaast is er aandacht voor praktische vorming. Via het vak techniek maak je kennis met verschillende domeinen, zoals transport en energie.

1B is voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben en toch de leeftijd van 12 jaar bereiken voor 31 december van het lopende schooljaar.

 

Verduidelijking bij de lessentabel

(1) Techniek:

Het vak techniek stelt je in staat om op een methodische wijze betrouwbare technisch-wetenschappelijke kennis over techniek te verwerven. Er komen onderwerpen aan bod die verband houden met de ervaringsgebieden biotechniek (voeding), constructie, energie, ICT en transport.

(2) ICT:

In het vak ICT leer je heel wat computervaardigheden die je kan gebruiken in het dagelijkse leven en in de lessen.

(3) Titularisuur:

1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd. Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en thema’s ... worden ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt voor feedbackgesprekken naar aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Er wordt gewerkt aan een goede klassfeer. Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet.

4) Keuzeuur:

In 1B kan je kiezen tussen 2 uur Beweeg wijzer of 2 uur Crea. 

Beweeg wijzer is veel meer dan het vak lichamelijke opvoeding. Naast sportieve leerinhouden zal het keuzevak ook ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers van onze schoolvisie: natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis.
Dit geeft je de kans om jezelf beter te leren kennen en je persoonlijkheid verder te ontwikkelen. 

Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Dan kan je kiezen voor het keuzevak Crea. Tijdens deze lessen kan je je artistieke talenten ontplooien. Zo is er voor ieder wat wils: tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog zoveel meer. Ook hier komen de 4 pijlers van onze schoolvisie aan bod.