3de graad (5de en 6de leerjaar) Welzijnswetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sociaal profiel en een sterke interesse voor menswetenschappen.

Welzijnswetenschappen is een sterke theoretische richting. Het is een domeingebonden doorstroomrichting die voorbereidt op een academische bachelor die aansluit bij de studierichting en op een brede waaier van professionele bachelors.

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3de graad?

Lessentabel

WelWe

5de jaar 6de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Frans

3

3

wiskunde

3

3

statistiek

1

1

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming)

1

-

Nawe B+S

4

3

(inclus. fysiol. en alg. chemie)

   

welzijnswetenschappen

6

6

(sociol. en psych.B+S)

   

filosofie

1

2

complementair*

1

2

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.