3de graad (5de en 6de leerjaar) Sportbegeleiding

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sportief profiel en met een sterke interesse voor bewegingswetenschappen.

De studierichting Sport is minder theoretisch dan Sportwetenschappen. Het is een studierichting met een dubbele finaliteit (domeingebonden doorstroom en arbeidsmarktgericht) die voorbereidt op een professionele bachelor die aansluit bij de studierichting of op de arbeidsmarkt. De beroepskwalificatie is nog niet bekend.

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?

Lessentabel

 

Sportbegeleiding

5de jaar 6de jaar

godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Engels

2

3

Frans

3

2

wiskunde

2

2

Nawe

1

1

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming)

1

-

Sport - begeleiding

14

14

 - (inclus. T.psych., beweg. wet.)

   

complementair*

2

3

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.