3de graad (5de en 6de leerjaar) Biotechnologische en chemische wetenschappen

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sterke interesse voor wetenschappen en wiskunde.

Biotechnische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting die voorbereidt op een academische bachelor die aansluit bij de studierichting en op een brede waaier van professionele bachelors.

De theorie van de lessen wetenschappen wordt inzichtelijk verder uitgewerkt in de labo-oefeningen..

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3de graad?

Lessentabel

BCW

5de jaar 6de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

3

3

Engels

2

2

Frans

3

2

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

2

mens en samenleving

1

 

artistieke vorming

 

1

wiskunde

5

5

BiotChemWet

12

12

informatica

1

1

biologie B+S

4

3

chemie B+S

4

4

fysica B+S

3

4

complementair*

0

0

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Er zijn momenteel geen complementaire uren in deze studierichting voorzien.