3de graad (5de en 6de leerjaar) Biotechnologische en chemische technieken

Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sterke interesse voor wetenschappen. Het is een studierichting met een dubbele finaliteit die voorbereidt op een professionele bachelor die aansluit bij de studierichting of op de arbeidsmarkt.

Biotochnologische en chemische technieken is meer toepassingsgericht dan Biotechnologische en technische wetenschappen. Er wordt in deze studierichting al gewerkt aan een aantal beroepskwalificaties in het domein STEM.

Beroepskwalificaties:

Wat komt aan bod in deze studierichting?

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3de graad?

Lessentabel

 BiotChemT

5de jaar 6de jaar

godsdienst

2

2

LO

2

2

Nederlands

2

2

Engels

2

2

Frans

2

2

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

mens en samenleving

1

 

artistieke vorming

 

1

wiskunde B+S

3

2

BiotChemT

15

16

T. biologie + labo B+S

2

2

T. chemie + labo B+S

3

3

T.fysica + labo B+S

2

2

labo- en productietechnieken

8

9

complementair*

1

1

 

32

32

* complementaire uren zijn uren die de school zelf inricht. Momenteel heeft de school nog geen invulling gegeven aan dit complementaire uur.