OUD - 1ste graad, 2de leerjaar A, Optie Sociale en technische vorming (ST)

In het tweede leerjaar van de A-stroom kies je voor één basisoptie: Techniek-wetenschappen of Sociale en technische vorming. Naast deze basisoptie kiezen de leerlingen nog voor 1 keuzevak. In het tweede jaar kan je uit de volgende keuzevakken kiezen: creatief atelier, wetenschappen in actie of beweeg wijzer.

Profiel van de leerling

Als je sociaal geëngageerd bent en interesse hebt voor wetenschappen en meer nog voor de concrete toepassing ervan op de mens en de samenleving, dan kies je best voor het 2de jaar optie Sociale en technische vorming.

Toekomstmogelijkheden

Als je in het 2de jaar de optie Sociale en technische vorming volgt, kan je op onze school in de 2de graad doorstromen naar de studierichtingen Lichamelijke opvoeding en sport of Sociale en technische wetenschappen. Als je interesse hebt voor een meer praktische studierichting in de 2de graad, kan je op onze school kiezen voor de studierichting Verzorging-voeding.

Lessentabel

Lessentabel 1A en 2A

Specifieke vakken

(1) leer- en leefsleutels

Het vak leer- en leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardig- heden aan die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijds- genoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, je leert omgaan met stress, ... Je denkt na over je sterktes en je zwaktes, dat helpt je bij een goede studiekeuze naar de 2de graad.

(2) informatieverwervende vaardigheden (IVV/taal+)

Op school verwerf en verwerk je dagelijks heel wat informatie. Dat gebeurt via teksten, definities, grafieken, schema’s, enz. Lang niet makkelijk! In informatieverwervende vaardigheden leer je stapsgewijs omgaan met al deze informatiebronnen. In dit vak slaan we bruggen tussen de vakken die je krijgt. Het materiaal waarmee je werkt, komt grotendeels uit je lessen. De bedoeling is dat je door de vaardigheden die je leert tijdens IVV, gemakkelijker en beter je leerstof onder de knie zal krijgen. Saai? Helemaal niet! Je oefent deze vaardigheden op een boeiende en uitdagende manier in. Gaandeweg kom je er ook achter wat voor leerstijl jou het best ligt. Zo kan je je verdere studieloopbaan beter uitstippelen.

Keuzevakken (per leerjaar 1 kiezen)

Afhankelijk van wat je goed kan of graag doet, kan je voor 1 lesuur een vak kiezen. We noemen dit een keuzevak. Het is niet de bedoeling dat je al in het eerste jaar een studiekeuze maakt. We willen je wel maximaal voorbereiden op het maken van een bewuste en weloverwogen keuze in de 2de en 3de graad. De keuzevakken in het eerste en het tweede jaar helpen je om deze keuze te maken. Ze laten je proeven van onze richtingen in de bovenbouw. Je kan je interesses aftasten of nieuwe interesses ontdekken. We raden je aan om in het tweede jaar voor een ander keuzevak te opteren dan in het eerste jaar, maar dit is geen verplichting. Je moet namelijk een zo duidelijk mogelijk zicht krijgen op je kwaliteiten en je beperkingen, zodat je voor de 2de graad een juiste studiekeuze kan maken.

De inhoud van de verschillende keuzevakken wordt hieronder verder toegelicht.

(4) wetenschappen in actie (1ste en 2de jaar)

Ben jij nieuwsgierig naar de werking van je lichaam? Zoek je naar manieren om zorg te dragen voor de natuur? Misschien vraag je je af waarom liggen op een spijkerbed nauwelijks pijn doet? Heb je zelf al wel eens stroom willen opwekken en zelfs een hele stad van energie willen voorzien? Wie weet ben je benieuwd naar wat er in haargel zit en wil je er zelf ook wel eens maken? Dan heb jij absoluut zin in dit keuzevak.

Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... of jij zin hebt om wetenschapper te worden of op je 13de misschien zelfs al een jonge ingenieur...

(4) beweeg wijzer (1ste en 2de jaar)

Wil je de onuitputtelijke rijkdom van het vak lichamelijke opvoeding leren kennen en de kansen die het geeft bij jouw totale persoonlijkheidsontwikkeling? Kies dan voor het vak beweeg wijzer. Naast gekende leerinhouden zoals basiswerk rond kracht, uithouding, lenigheid en snelheid, balvaardigheid, dans en zwemmen, zal het keuzevak ook ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers van onze sportvisie: natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis. In dit vak kies je voor een combinatie van praktijkervaringen en theoretische achtergronden.

(4) creatief atelier (enkel 2de jaar)

Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Kies dan voor het vak creatief atelier.

Je artistieke talenten worden tijdens deze les ontplooid. Voor ieder wat wils: wij tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog zoveel meer! Het enthousiaste lerarenteam gidst je doorheen de creatieve wereld van Mariagaarde!