OUD - 3de graad TSO, Sociale en technische wetenschappen (STW)

Profiel van de leerling

Je bent sociaal voelend en je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen. Je handelt graag zelfstandig en je bent creatief.
Je vindt een basispakket talen, wiskunde en wetenschappen belangrijk.

DAN IS STW IETS VOOR JOU!

Toekomstmogelijkheden

Lessentabel

Specifieke vakken

Integrale opdrachten (IO)

Dit vak krijg je 6 uur per week.
De leerkracht is een coach.
Er zijn 4 componenten: voeding, Sowe, Nawe en expressie.
Er wordt gewerkt rond 4 competenties; sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren, presenteren en de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Sociale wetenschappen (Sowe)

Sociale wetenschappen is een vak waarin de mens en zijn gedrag centraal staan.
Hoe gedraagt iemand zich in bepaalde situaties? Welke factoren beïnvloeden dit gedrag? Hoe functioneert de mens in de samenleving?
Dit zijn enkele van de onderwerpen die uitgediept worden.

Natuurwetenschappen (Nawe)

Natuurwetenschappen is een vak waarin 3 wetenschappen aan bod komen nl. biologie, chemie en fysica. De thema’s worden vanuit verschillende standpunten behandeld en er worden linken gelegd tussen de verschillende wetenschapsvakken. Door deze aanpak kan je een stevige basis voor wetenschappen uitbouwen, wat je bij latere studiekeuzes meer toekomstmogelijkheden geeft.