OUD - 7de jaar, Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Profiel van de leerling

Je bent iemand die zorg wil bieden aan volwassenen en gezinnen. Hierbij ga je uit van een emancipatorische en dynamische mensvisie, waarbij de zorgvrager centraal staat en jij zowel verzorgende, huishoudelijke als agogische taken voor je rekening neemt.

Je leert functioneren als lid van een team of verpleegkundige equipe binnen een organisatie. Je kan je mannetje staan in complexe zorgsituaties en dit onder verwijderd toezicht.

ALS DIT JE AANSPREEKT, IS THUIS-EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDE ECHT IETS VOOR JOU!

Toekomstmogelijkheden

Lessentabel

Specifieke vakken

Verzorgend handelen

Je leert in dit vak zorg dragen voor kwetsbare of jonge gezinnen, ouderen, personen met een psychische of lichamelijke aandoening, personen die palliatief zijn, personen met een beperking en dit in een complexe zorgsituatie. Zorgen voor deze doelgroepen kan alleen maar als er voldoende kennis wordt opgedaan tijdens de lessen over de veel voorkomende ziektebeelden en tijdens inoefenmomenten om de praktijk onder de knie te krijgen.

Sociaal handelen

Je gaat in dit vak op zoek naar handvaten om de zorgvrager psychosociaal te ondersteunen, het gedrag en de handelingen van de zorgvrager te onderzoeken om zo te weten hoe je ermee om moet gaan en hoe je met bijzondere zorgnoden moet omgaan.

Huishoudelijk handelen

Je spitst je toe op de indirecte zorg, de maaltijdzorg, de interieurzorg en de linnenzorg in de thuiszorg/gezinszorg/of zorg binnen een instelling.

Expressie

Je leert hoe je op een goede manier activiteiten kan organiseren en begeleiden voor zorgvragers uit verschillende settings. Je werkt in dit vak nauw samen met ‘sociaal handelen’. Je moet weten wat de zorgvrager nog kan om met hem aan de slag te gaan.

Seminarie

Samen met een leerkrachtenteam werk je aan projecten, remediëring, GIP, uitstappen, groepswerk, ...

Stage

Je gaat dit schooljaar 3 keer naar een verschillende stageplaats. Je bent één keer verplicht om stage te lopen in de thuiszorg. Je loopt één keer verplicht stage in een woonzorgcentrum. Eén keer loop je stage op een plaats naar keuze (= specialisatie, bijvoorbeeld instelling voor personen met een handicap, diensten in het ziekenhuis: neuro-geriatrie, geriatrie ...)