OUD - 7de jaar, Kinderzorg

Profiel van de leerling

Je bent iemand die kinderen van 0 tot 12 jaar wil begeleiden. Hierbij sta je mee in voor het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen en stimuleer je de ontwikkeling van elk kind.

Je bent creatief en expressief, je kan omgaan met diversiteit, je schrikt niet terug om in interactie te gaan met ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Je leert functioneren als lid van een team binnen een organisatie. Je kan je mannetje staan in complexe zorgsituaties.

Toekomstmogelijkheden

Opgelet

Met een diploma 7 Kinderzorg kan je niet meer tewerkgesteld worden als zorgkundige. De directies van woon- en zorgcentra mogen deze mensen niet meer laten werken in de bejaardensector.

Lessentabel

Specifieke vakken

Verzorgend handelen

Je neemt de kennis die je tijdens ‘verzorgend handelen’ in het 5de en 6de jaar opdeed, mee naar het specialisatiejaar. Deze kennis zal dienen om de leerstof van het 7de jaar verder op te bouwen. Tijdens de lessen leer je over de verzorging van een kind in complexe zorgsituaties.

Sociaal handelen

In dit vak verdiep je je verder in de ontwikkeling van het kind op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak en op het gebied van taal. Je leert nog meer over hoe een goede activiteit kan voorbereid en uitgevoerd worden, je bekijkt het sociale netwerk van een kind en je brengt de beïnvloedende factoren van een pedagogische relatie in kaart.

Huishoudelijk handelen

Je spitst je toe op de indirecte zorg, de maaltijdzorg, de interieurzorg en de linnenzorg in de kinderopvang.

Expressie 

Je spitst je nog meer toe op het organiseren en voorbereiden van expressie-activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Elke leeftijdscategorie moet op een andere manier benaderd en begeleid worden. Er is een constante link met het vak ‘sociaal handelen’: je kennis van de ontwikkeling van het kind is noodzakelijk.

Seminarie

Samen met een leerkrachtenteam werk je aan projecten, remediëring, GIP, uitstappen, groepswerk, ...

Stage

Je gaat dit schooljaar 3 keer naar een verschillende stageplaats. Je bent één keer verplicht om stage te lopen in de buitenschoolse kinderopvang (kinderen van 2,5 tot 12 jaar). Je loopt één keer verplicht stage in de groepsopvang (= een kinderdagverblijf). Eén keer loop je stage op een plaats naar keuze (= specialisatie, bijvoorbeeld kinderboerderij, pediatrie, preventorium, ...)