OUD - 3de graad ASO, Sportwetenschappen (SP)

Profiel van de leerling

Je hebt de aanleg, de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om het pakket wiskunde, wetenschappen en talen aan te kunnen.
Je kan grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen.
Je staat positief tegenover sport en bewegen, je beschikt over een goede fysieke conditie en voldoende motorische vaardigheden.
Je vindt het aanleren van nieuwe bewegingen en het samen bewegen leuk en belangrijk. 

DAN IS SP IETS VOOR JOU!

Toekomstmogelijkheden

Masters

Bachelors

Lessentabel

Specifieke vakken

Wetenschappen en wiskunde

Door de wetenschappelijke ondersteuning in de lessen biologie, chemie en fysica krijg je meer inzicht in het bewegingsmechanisme van het menselijke lichaam. Waar mogelijk wordt de relatie gelegd met de lessen LO en sport.
Door de deductieve opbouw en de aandacht voor het oplossen van problemen leer je ook in de les wiskunde inzichtelijk denken en creatief redeneren.

Sportvakken

Je leert op een gezonde manier sporten en bewegen en je krijgt attitudes aangereikt om een levenslange fitte levensstijl te behouden en sociaal vaardig te functioneren.
Je vervolmaakt je in sportdisciplines, maar je werkt ook aan zelfkennis en persoonlijkheidsvorming: creativiteit, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, belevingsintensiteit, persoonlijke inbreng, zelfevaluatie ...