Inrichtende macht

Het Mariagaarde Instituut is een school van de regio-vzw OZCS Midden-Kempen onder de koepel van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. 

De congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar heeft de school opgericht in 1945. Met een specifiek, christelijk opvoedingsproject is het beleidsteam van de congregatie nog altijd de inspirerende en stuwende kracht achter onze school. 

Afgevaardigd bestuurder is mevrouw Leen Thijs.

Contactadres: 

Vzw OZCS Midden-Kempen
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle